Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem. Przewidujemy dwa sposoby rozliczania, ryczałtowy i godzinowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe oparte jest na ustaleniu z góry konkretnej kwoty.

Wynagrodzenie godzinowe oparte jest na ustaleniu z klientem stawki wynagrodzenia kancelarii za godzinę pracy.

Przewiduje się możliwość ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

- nakładu pracy,
- wartości przedmiotu sprawy,
- rodzaju zlecenia,
- terminu jego wykonania.

Dopuszcza się możliwość ustalenia wynagrodzenia płatnego w ratach.

Kontakt:

ul. Bytomska 7/2,

44-100 Gliwice

 

tel. (+48 32) 238 90 25,

kom. 601 464 164 adw. Ludmiła Gryga-Lewandowska,

kom. 665 244 064 adw. Marta Flek

 

e-mail: l.gryga@interia.pl

 

ING Bank Śląski 47 1050 1285 1000 0090 7914 5778

REGON: 241904019 NIP 6312630429

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: od 10:00 do 17:00 lub

w terminie uzgodnionym z klientem.