Adwokaci

Adwokat Ludmiła Gryga-Lewandowska

Wykształcenie:

- studia prawnicze – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa
i Administracji (1980 – 1984),
- aplikacja sędziowska w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu – egzamin sędziowski (1985 – 1987),
- kurs dla kandydatów na likwidatorów podmiotów gospodarczych
i syndyków masy upadłości (1993),
- szkolenia w zakresie: Specjalista ds. funduszy strukturalnych
i zarządzania projektami, realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (2004),
- roczne Studium Prawa Europejskiego OIRP w Katowicach (2005),
- studia doktoranckie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa
i Administracji (2006 - 2010),
- szkolenie  z zakresu opłaty skarbowej (2007).

Doświadczenie:

1. Okręg Sądu Wojewódzkiego w Opolu i Katowicach, w tym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (aplikacja sędziowska, praca na stanowisku sędziego),
2. obsługa prawna w ramach Kancelarii Radcy Prawnego (1994 – 2006), następnie w Kancelarii Adwokackiej (od 2006), między innymi podmiotów:

- gospodarczych (w tym m.in. przedsiębiorstw państwowych, spółek z o.o.),
- jednostek samorządu terytorialnego  (w tym gminy, miasta na prawach powiatu),
- samorządu zawodowego (Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach),
- osób fizycznych i prawnych,

3. pełnienie funkcje syndyka masy upadłości.
4. prowadzenie wykładów z zakresu prawa medycznego,
5. zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń
i fundacji.

Adwokat Marta Flek

Wykształcenie:

- Studia prawnicze - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji (1999 - 2004),
- Aplikacja adwokacka (Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach) - egzamin adwokacki (2006 - 2010),
- Studia doktoranckie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2006 - 2010).

Doświadczenie:

1. Praca jako referent do spraw organizacyjno – prawnych w biurze syndyka upadłości (2005 - 2006)
2. Praca w kancelarii adwokackiej (aplikacja adwokacka) (2007 - 2010),
3. Obsługa prawna w ramach Kancelarii Adwokackiej (od 2011):

- przedsiębiorców,
- jednostki samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu),
- osób fizycznych.