Adwokaci

Adwokat Ludmiła Gryga-Lewandowska

Wykształcenie:

- studia prawnicze – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa
i Administracji (1980 – 1984),
- aplikacja sędziowska w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Opolu – egzamin sędziowski (1985 – 1987),
- kurs dla kandydatów na likwidatorów podmiotów gospodarczych
i syndyków masy upadłości (1993),
- szkolenia w zakresie: Specjalista ds. funduszy strukturalnych
i zarządzania projektami, realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (2004),
- roczne Studium Prawa Europejskiego OIRP w Katowicach (2005),
- studia doktoranckie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa
i Administracji (2006 - 2010),
- szkolenie  z zakresu opłaty skarbowej (2007).

Doświadczenie:

1. Okręg Sądu Wojewódzkiego w Opolu i Katowicach, w tym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (aplikacja sędziowska, praca na stanowisku sędziego),
2. obsługa prawna w ramach Kancelarii Radcy Prawnego (1994 – 2006), następnie w Kancelarii Adwokackiej (od 2006), między innymi podmiotów:

- gospodarczych (w tym m.in. przedsiębiorstw państwowych, spółek z o.o.),
- jednostek samorządu terytorialnego  (w tym gminy, miasta na prawach powiatu),
- samorządu zawodowego (Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach),
- osób fizycznych i prawnych,

3. pełnienie funkcje syndyka masy upadłości.
4. prowadzenie wykładów z zakresu prawa medycznego,
5. zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń
i fundacji.

Adwokat Marta Flek

Wykształcenie:

- Studia prawnicze - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji (1999 - 2004),
- Aplikacja adwokacka (Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach) - egzamin adwokacki (2006 - 2010),
- Studia doktoranckie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2006 - 2010).

Doświadczenie:

Adwokat (kwiecień 2011 – obecnie)

W chwili obecnej wykonuję zawód adwokata w ramach Kancelarii Ludmiła Gryga – Lewandowska & Marta Flek Spółka Cywilna, który obejmuje m.in.:

1) Poradnictwo prawne – umowa ze Stowarzyszeniem FAON z siedzibą w Katowicach, od 23.04.2015 – 31.12.2015 r. „Prowadzenie Ośrodków Informacji i Poradnictwa dla osób Niepełnosprawnych”.
2) Poradnictwo prawne – umowa z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie, na rzecz Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”.
3) Poradnictwo prawne – umowa z Gminą Pyskowice od 12.01.2016 r. do 23.12.2016 r. „Udzielanie porad prawnych mieszkańcom Pyskowic w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień, osobom i rodzinom, w których występują problemy społeczne wynikające głównie w z przemocy w rodzinie czy nadużywaniu alkoholu”.
4) Reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwem przed organami ścigania i sądami powszechnymi.

Partner w ramach konsorcjum AD REM (marzec 2014 - luty 2015)

Skład konsorcjum AD REM: adwokat Ludmiła Gryga-Lewandowska, radca prawny Bożena Słup-Ostrowska oraz adwokat Marta Flek. Działając w ramach konsorcjum AD REM, w okresie od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. prowadziły kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miejskiej w Gliwicach oraz rad osiedlowych w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne: Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej (BRA), Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac (KD), Wydziału Architektury i Budownictwa (AB), Wydziału Organizacyjnego (OR), Wydziału Planowania Przestrzennego (PP), Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (PU), Wydziału Środowiska, Wydziału Zamówień Publicznych (ZA).

Partner w ramach konsorcjum AD REM (styczeń 2014 - luty 2014)

Skład konsorcjum AD REM: adwokat Ludmiła Gryga-Lewandowska, radca prawny Bożena Słup-Ostrowska oraz adwokat Marta Flek. Działając w ramach konsorcjum AD REM, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. prowadziły kompleksową obsługę prawną:
a) Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
b) Rady Miejskiej w Gliwicach oraz rad osiedlowych w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne: Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej i Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac.

Partner w ramach konsorcjum AD REM (czerwiec 2012 - luty 2013)

Skład konsorcjum AD REM: adwokat Ludmiła Gryga-Lewandowska, radca prawny Bożena Słup-Ostrowska, adwokat Dariusz Letkiewicz oraz adwokat Marta Flek. Działając w ramach konsorcjum AD REM, w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. prowadzili kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakresie wydziałów:
a) Architektury i Budownictwa,
b) Inwestycji i Remontów,
c) Organizacyjnego
d) Planowania Przestrzennego
e) Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
f) Środowiska

 Asystentka prawna - aplikantka adwokacka (kwiecień 2007 - listopad 2010)

Kancelaria Adwokacka Paweł Gadowski 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 9

Prawnik, pracownik biurowy

„Carolina” E i M. Michalscy Spółka Jawna, 44-200 Rybnik, ul. Hallera 6

Referent do spraw organizacyjno – prawnych

„Bongostal” Spółka z o.o. w upadłości, 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13A